KVALITETSPOLICY

Genom en väl utvecklad kvalitetsstyrning uppfyller
vi kundens förväntningar och krav.

Därigenom skapas bättre förutsättningar
för vår egen samt kundens lönsamhet och utveckling.

Vår marknadsposition bestäms av det engagemang
som vi visar i vårt arbete, samt genom våra
resurser och framför allt igenom vår attityd

till kvalitet.

MILJÖPOLIY

Vi strävar efter att anpassa sig till kretsloppssamhället genom
att producera på ett sätt så att största möjliga hänsyn tas till
både människa och miljö.

Bengt Thomasson
VD